Hur vi hanterar dina personuppgifter

I och med det nya datalagringsdirektivet, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018 vill vi berätta för dig hur vi använder dina personuppgifter. Vi bedriver försäljning av annonsutrymmen i både tryckta och digitala medier som t.ex. organisations- och branschtidningar liksom webbsidor. Vi arbetar uteslutande mot företag (så kallad B2B) och inte privatpersoner (B2C). Vi hanterar således inte privata adressuppgifter med något enstaka undantag där privatperson köper annonsutrymme.

I kontakt med oss kan dina personuppgifter som till exempel för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress sparas och användas i marknadsföringssyfte. Exakt hur de används styrs av vår intresseavvägning. Som exempel kan vi bedöma att ett media med liknande målgrupp som tidigare bokats, kanske kan vara aktuellt för dig. Du kan komma att bli uppringd, få ta emot erbjudanden via e-post och ibland brevledes. Du kan också komma att få ett exemplar av tidning med bifogad utgivningsplan/prislista för att bli informerad hur nästa års utgivning ser ut. Vi har också rutiner där man efter köpt annonsutrymme får referensexemplar utskickat för att själv kunna kontrollera annonsen.

Vi sparar också vissa uppgifter enligt rättslig förpliktelse. Som exempel, nödvändiga uppgifter för fakturering där företagsnamn, ibland personnamn som referens, adress, organisationsnummer, är uppgifter vi är skyldiga att spara enligt bokföringslagen.

Dina uppgifter delas eller säljs inte till tredje part, undantaget faktureringsunderlag (där ansvariga tidningsutgivare/våra uppdragsgivare fakturerar).

Din rätt att bli bortglömd

Skulle du vilja att dina uppgifter tas bort ur våra system går det bra att kontakta oss.

Så länge det inte bryter mot vår rättsliga förpliktelse (t.ex. faktureringsunderlag) raderar vi din data.

Har du fler frågor kring vår hantering får du gärna kontakta oss på info@annonssaljarna.se