1. HUR MYCKET FOKUS FÅR JUST MIN PRODUKT?

Många säljbolag tar ständigt in nya uppdrag som sedan fördelas ut över hela säljkåren. Det resulterar i att alla säljare får flera uppdrag att sälja samtidigt istället för att enbart fokusera på ett fåtal produkter och göra ett riktigt bra arbete med dem. För uppdragsgivaren innebär det oftast att de ”lätta kunderna” blir bearbetade. Detta är de självklara annonsörerna och de som själva tar kontakt. Att nå 80 % av en budget är oftast enkelt. Att nå 100 % kräver en fokuserad insats. Att nå väsentligt över budget kräver fokus, kunskap och vilja. Ett seriöst säljbolag låter säljarna lära sig ett fåtal produkter som de kan ordentligt och som de lägger fokus på under hela året och hela säljcykeln.

drop

2. HUR MYCKET SATSAR SÄLJBOLAGEN PÅ ATT
UTVECKLA SINA SÄLJARE?

De flesta säljbolagen lägger varken tid eller pengar på att utveckla sina säljare. Vi anser att våra säljare är vår viktigaste resurs och har därför en kontinuerlig utbildning och utveckling. Vi behandlar alla uppdrag med bakomliggande kunskap inom säljteknik samt produktkunskap. (Vi vill kunna produkterna lika bra som våra uppdragsgivare.) Vi lever med produkten och kan då sälja med både fakta och känsla. Vi lägger även mycket tid på säljarnas personliga utveckling. Hur sätter och når man sina mål? Vilka mekanismer är det som gör att de kan vara vinnare varje dag? Vad är det som skiljer vinnare från förlorare? Vi vet att vägen till kontinuerlig framgång för oss och våra uppdragsgivare är genom ständig utveckling. Att konstant lära oss nya saker, att ständigt sätta nya mål och testa våra gränser.

Säljbolag

3. NÄR PRESENTERADE ERT SÄLJBOLAG EN NY IDÉ FÖR ER SENAST?

De flesta säljbolag arbetar på samma sätt år efter år och levererar samma resultat år efter år. De följer konjunkturer och yttre faktorer istället för att bestämma sig för vad de själva vill leverera till kund och sedan ”klura ut” hur de skall ta sig dit. Vi arbetar kontinuerligt med att sätta nya mål och sedan ta fram nya idéer på hur vi skall ta oss dit. Detta innebär att vi inte slår oss till ro utan ser det som den roliga utmaningen i arbetet att komma på nya saker. Det innebär även att vi har samlat på oss en bra ”idé-bank” som alla våra kunder har nytta av.

Säljbolag med ideér

4. HUR SÄKERSTÄLLS DET ATT KUNDERNA VILL KOMMA TILLBAKA,GÅNG PÅ GÅNG?

Det effektivaste och billigaste sättet att skapa en bra intäktsbas är att skaffa sig nöjda kunder. Med andra ord återkommande kunder. Förutom att produkten håller vad den lovar och levereras till den utlovade målgruppen, är det ofta bra att erbjuda något mervärde. Det finns många sätt att göra detta på, det verktyg vi använder och gillar mest är annonsmätningar. Likt många av produkter arbetar vi med annonsmätningar vilket på ett naturligt sätt ger oss en återkoppling till annonsören. Mätningen vi använder innehåller förutom observations-och läsvärde, marknadsbilder och marknadsposition. Detta innebär att vi kan göra kunderna mer trogna eftersom vi tydligt kan visa skillnader i deras marknadsbild och marknadsposition från år till år. Vi kan även mäta vad en ökad annonsering ger för skillnad i deras målgrupp avseende aspekter som kunskap,acceptans,penetration och lojalitet.

Annonsmätningar

5. ”SÄLJET” BÖRJAR NÄR BUDGETEN ÄR NÅDD!

Många säljbolag antingen avslutar eller börjar lägga sitt fokus på nästa produkt när den nuvarande produkten närmar sig budget. Att kunna hantera sin budget är ett baskrav. Det riktiga ”säljet” och utmaningen ligger i att gå över budget och att överträffa våra uppdragsgivares förväntningar. Det är det vi gör – år efter år.

Säljbudget

BLI UPPRINGD AV OSS